Parafialna Rada Duszpasterska

Radni z urzędu i wskazani przez ks. proboszcza:
1. ks. Paweł Chlipała, wikariusz, katecheta
2. ks. Tadeusz Komorek wikariusz, katecheta
3. o. Paweł Solecki, gwardian OFM Conv. i rektor kościoła pw. św. Franciszka
4. s. Wincencja, przełożona Sióstr Elżbietanek
5. p. Edmund Kania (przewodniczący Rady Fundacji Glogovia)
6. p. Marcin Imiołek (organista)
7. p. Beata Tworzydło (katechetka)
8. p. Kamil Adamus
9. p. Damian Barnert
10. p. Klaudiusz Janik
11. p. Szymon Kochan

Kandydaci na radnych wskazani przez parafian:
12. p. Fabian Wróbel z Głogowca
13. p. Andrzej Szała z Głogówka (miasto)
14. p. Piotr Mika z Nowych Kotkowic
15. p. Waldemar Kurspiot z Oraczy
16. p. Alfred Morawiec z Winiar
17. p. Piotr Samson z Helbergu